LTO Exam Reviewer Test 3 (Tagalog)

LTO Exam Reviewer Test 3 (Tagalog)

1. 
Ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko?

2. 
Ano ang kahulugan ng patay-sinding ilaw na pulang ilaw trapiko?

3. 
Ang dilaw na linyang putul-putol ay palatandaan na:

4. 
Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis?

5. 
Kailan dapat magdesisyon ang isang drayber?

6. 
Ano ang kahulugan ng dilaw na palasong signal trapiko?

7. 
Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay pula na pabilog, octagon o baligtad na tatsulok?

8. 
Ano ang ibig sabihin ng berdeng palaso na signal trapiko?

9. 
Ano ang kahulugan ng dilaw na signal trapiko?

10. 
Ano ang kahulugan ng berdeng signal trapiko?

11. 
Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul at puti na parihaba o parisukat ang hugis?

12. 
Ano ang ibig sabihin ng puting linya sa daan?

13. 
Kung parating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin?

14. 
Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin?

15. 
Ang puting linyang putul-putol ay palatandaan na:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *