LTO Exam Reviewer Test 2 (Tagalog)

LTO Exam Reviewer Test 2 (Tagalog)

1. 
Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa sa kanan sapagkat:

2. 
Hindi dapat lumusot (mag-overtake) sa paanan ng tulay sapagkat:

3. 
Ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho ng:

4. 
Ano ang kahulugan ng patay-sinding dilaw na trapiko?

5. 
Ano ang kahulugan ng tuluy-tuloy na guhit na kulay dilaw?

6. 
Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong:

7. 
Anong dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa?

8. 
Ang pinakaligtas sa ultimatum kahit may karapatan sa daan ay:

9. 
Ang sasakyan ay nakaparada (parked) kung:

10. 
Ano ang kahulugan ng patay-sinding kulay pulang ilaw trapiko?

11. 
Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay:

12. 
Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan?

13. 
Sa highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot (mag-overtake) kung sa iyong panig ay:

14. 
Sa paglipat-lipat ng linya, dapat kang sumenyas, tingnan ang rear view mirror at:

15. 
Ayon sa batas, hindi ka maaaring magmaneho nang matulin, maliban kung:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *