LTO Exam Reviewer Test 5 (Tagalog)

1. 
Sa highway, kung nais mong magpatakbo ng mabagal kaysa sa iba, dapat kang gumawi sa:

2. 
Sa isang sangandaan/interseksyon na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating, aling sasakyan ang may karapatan sa daan?

3. 
Ano ang kahulugan ng palasong nakapinta sa kalsada?

4. 
Ano ang dapat mong gawin kung may ambulansya sa likod mo na may pulang ilaw at sirena?

5. 
Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugit upang maayos ang iyong kaso at matubos ang lisensya?

6. 
Ang dilaw na linyang tuluy-tuloy ay palatandaan na:

7. 
Kung magpapatakbo ng mabagal sa expressway, dapat kang gumawi sa:

8. 
Hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit, maliban kung ikaw ay:

9. 
Ano ang dapat gawin ng isang drayber kung ang lisensya niya ay nawala?

10. 
Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan?

11. 
Ang pulang bandera o pulang ilaw ay kailangan nakakabit sa anumang dala ng sasakyan na lalampas ng:

12. 
Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay ipinagbabawal ng batas at may kaparusahang:

13. 
Saang lugar hindi maaaring pumarada?

14. 
Ano ang dapat mong gawin kung ang sasakyan sa likuran mo ay gustong lumusot (mag-overtake)?

15. 
Ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho ng sasakyan?

Leave us a Comment!

Continue Test

Leave us a Comment! Continue Test LTO Exam Reviewer Test 2 (Tagalog) Port Schedules PH • June 14, 2022 • Blog, Government, …

Leave us a Comment! Continue Test LTO Exam Reviewer Test 1 (Tagalog) Port Schedules PH • June 13, 2022 • Blog, Government, …

Leave us a Comment! Continue Test LTO Exam Reviewer Test 1 (Tagalog) Port Schedules PH • June 13, 2022 • Blog, Government, …