LTO Exam Reviewer Test 4 (Tagalog)

1. 
Ang kailangang gulang sa isang aplikante sa pagkuha ng Professional Driver’s License ay:

2. 
Ang dalawang dilaw na linya na putul-putol ay palatandaan na:

3. 
Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa mahabang biyahe?

4. 
Ang paggamit ng huwad (fake) na lisensya ay ipinagbabawal at may parusang:

5. 
Kung gusto mong magpalit ng lane sa highway, kailangang magsignal:

6. 
Kung umilaw ang “brake lights” ng sasakyang nasa unahan mo, dapat kang:

7. 
Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa kaliwa, siya ay:

8. 
Kailangang magbigay ng senyas kung kakanan o kakaliwa ang drayber sa darating na interseksyon sa layong:

9. 
Sa isang sangandaan/interseksyon na walang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating sa magkabilang kalye, aling sasakyan ang dapat magbigay?

10. 
Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay:

11. 
Ang pinakaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naaayon sa:

12. 
Sa naka-motorsiklo na may balak lumiko pakanan, ang dapat gamitin na senyas ay:

13. 
Saang lugar hindi ka dapat lumusot (mag-overtake)?

14. 
Kung ang drayber ng sasakyang nasa iyong unahan ay naglabas ng kaniyang kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay:

15. 
Kung masangkot sa isang sakuna, dapat itong ipagbigay-alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya:

16. 
Ang busina ay ginagamit upang:

17. 
Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito paitaas, nakakatiyak ka na siya ay:

18. 
Ang dalawang dilaw na linya na tuluy-tuloy ay palatandaan na:

19. 
Ano ang dapat gawin kung pinahihinto ng pulis?

20. 
Ang isang drayber ay itinuturing na Professional kung:

Leave us a Comment!

Continue Test

Leave us a Comment! Continue Test LTO Exam Reviewer Test 2 (Tagalog) Port Schedules PH • June 14, 2022 • Blog, Government, …

Leave us a Comment! Continue Test LTO Exam Reviewer Test 1 (Tagalog) Port Schedules PH • June 13, 2022 • Blog, Government, …

Leave us a Comment! Continue Test LTO Exam Reviewer Test 1 (Tagalog) Port Schedules PH • June 13, 2022 • Blog, Government, …